Milí návštěvníci, turisté, pocestní, poutníci!

Přijměte prosím pozvání na cestu krajem říčních údolí, z nichž každé je tolik jiné a proměnlivé během ročních období, že vás vždy dokáže překvapit krajem polních cest lemovaných prací předků, šípkem i zpěvem skřivana; krajem zádumčivých balvanů, jenž vás nutí společně s básníky přemýšlet o pomíjivé povaze bytí. Ať už se na cesty krajinou vydáte pěšky nebo na kole, vězte, že se dostanete na místa, kde se zastavíte, zpomalíte, uberete tempo. Je zcela na vás, nakolik se vám cesta stane cílem, nakolik dovolíte, aby vás krajina prostoupila a provázela.

Šťastnou cestu!
 • 08
 • 14
 • 11
 • 15
 • 06
 • 05
 • 10
 • 01
 • 13
 • 09
 • 03
 • 04
 • 07
 • 02
 • 12

 

Jak to vidí motýlice?

Motýlice nás zaujmou kovově modrými křídly, která v klidu skládají lícem k sobě. Tento druh vážek potkáme nejčastěji u řek a pomalejších potoků. Jsou dravé a loví v letu komáry, mouchy a další drobný hmyz.

Orientují se zrakem, proto jejich složené oči, tvořené více než 20 tisíci malých oček, zabírají větší část hlavy. Jejich obraz světa se podobá mozaice. Velké množství oček umožňuje motýlici jakési primitivní prostorové vnímání. Neumí sice zaostřovat, ale horní menší očka mají za úkol vyhledávat kořist proti obloze, spodní vidí více nablízko a jsou citlivější na barvy.

V Nesměřském údolí si můžete vyzkoušet pohled na svět trochu jinýma očima.


19-motylice 15 03-motylice 16

08-motylice13-motylice