Milí návštěvníci, turisté, pocestní, poutníci!

Přijměte prosím pozvání na cestu krajem říčních údolí, z nichž každé je tolik jiné a proměnlivé během ročních období, že vás vždy dokáže překvapit krajem polních cest lemovaných prací předků, šípkem i zpěvem skřivana; krajem zádumčivých balvanů, jenž vás nutí společně s básníky přemýšlet o pomíjivé povaze bytí. Ať už se na cesty krajinou vydáte pěšky nebo na kole, vězte, že se dostanete na místa, kde se zastavíte, zpomalíte, uberete tempo. Je zcela na vás, nakolik se vám cesta stane cílem, nakolik dovolíte, aby vás krajina prostoupila a provázela.

Šťastnou cestu!
 • 06
 • 15
 • 09
 • 05
 • 02
 • 12
 • 14
 • 08
 • 13
 • 07
 • 01
 • 03
 • 11
 • 04
 • 10

 

Pobřežní porosty

Bm7 1Zachovalým úsekům řeky nechybí břehové porosty. Pokud tok meandruje v loukách, vytvářejí se vrbiny v hlinitých náplavech. U nás dominuje stromová vrba křehká, doprovázená tu a tam keřovitými vrbami – trojmužnou, nachovou a ušatou. Vrby jsou nejlépe z našich stromů adaptované k vytrvalému poškozování a mají úžasnou regenerační schopnost. To jim pomáhá vyrovnat se nejen s vodním proudem, ale také s činností bobra, pro něhož jsou mnohdy hlavním zdrojem zimní potravy.


Bm7 2 Pokud máte možnost vidět jak bobr s vrbami „hospodaří", napadne vás, že vrby a bobr patří k sobě. Vrby řadíme mezi naše rychlerostoucí dřeviny. Jsou výjimečné nejen tím, jak dokážou zpevňovat břehy a zmírňovat rychlost proudění za povodňových stavů, ale i tím, jak účinně přispívají k samočištění vody a zapojování živin do biomasy. Podobně se chovají i olše, jejichž kořeny často vlají přímo v proudu a poskytují tak důležitý úkryt rybám.

Břehy vody byly dříve často koseny nebo udržovány pastvou. Také vrby a olše byly daleko více ořezávány než dnes a pobřežním porostům to prospívalo. Podél Balinky byly v minulosti pro zpevnění břehů vysazeny rovněž topoly. Vlivem zastínění však došlo spíše k rychlejší erozi břehů.

Prospěšnost mrtvého dřeva

Bm7 3Břehové porosty mohou být zdrojem také dalšího zajímavého prvku ve vodním toku: tzv. mrtvé dřevo, ač ho vodohospodáři vidí neradi, může být příčinou mnohonásobného zvýšení počtu ryb i dalších živočichů. Dokonce existují i specializované druhy brouků, které nežijí nikde jinde, než na ponořených kládách. V České republice patří ke kriticky ohroženým druhům právě pro dlouhodobé odstraňování dřeva z toků.