Milí návštěvníci, turisté, pocestní, poutníci!

Přijměte prosím pozvání na cestu krajem říčních údolí, z nichž každé je tolik jiné a proměnlivé během ročních období, že vás vždy dokáže překvapit krajem polních cest lemovaných prací předků, šípkem i zpěvem skřivana; krajem zádumčivých balvanů, jenž vás nutí společně s básníky přemýšlet o pomíjivé povaze bytí. Ať už se na cesty krajinou vydáte pěšky nebo na kole, vězte, že se dostanete na místa, kde se zastavíte, zpomalíte, uberete tempo. Je zcela na vás, nakolik se vám cesta stane cílem, nakolik dovolíte, aby vás krajina prostoupila a provázela.

Šťastnou cestu!
 • 15
 • 03
 • 09
 • 07
 • 06
 • 11
 • 13
 • 10
 • 01
 • 14
 • 05
 • 12
 • 02
 • 04
 • 08

 

Mlýny

Bm10 1V Balinách nalezneme dva mlýny. Dolní mlýn, u kterého právě stojíte, a mlýn Čermákův na druhém konci obce, kde dnes najdete pilu. Tak jako mnohé další budovy skrývá i tato ve své historii pohnuté osudy svých majitelů. A je to hlavně dílo náhody, že se může pochlubit vnitřním zařízením, které se dochovalo tak, jak jej v 50. letech minulého století zanechal poslední mlynář Cyril Doležal.


Mlýn nám může připomenout dobu, kdy lidé neznali uhlí ani ropu a veškerá energetická spotřeba byla závislá na dřevě a vodní síle. Aby mohli využívat vodní energii řek co nejúčinněji, vytvářeli na řece jezy. Také řeka Balinka je přehrazena celou kaskádou jezů. Ty dodnes slouží ke zvýšení hladiny a zadržení většího objemu vody.

Bm10 2Od jezu, který najdete dále po proudu v obci, byla voda vedena náhonem na mlýnské kolo. Pozůstatek náhonu můžete spatřit za touto tabulí. Doležalův mlýn měl kolo na horní vodu o průměru asi 3,5 m a šířce 1,8 m. Síla vody roztáčela kolo a dávala tak do pohybu i mlýnský kámen. Teprve po válce bylo kolo nahrazeno dvěma vodními turbínami. Transmise s turbínami byly v suterénu, zděné přízemí skrývalo válcové stolice se šrotovníkem a pytlovacím zařízením, ve dřevěném prvním poschodí byly vysévače a třídění mlýnských výrobků.

V mlýně se zpracovávalo obilí na mouku, krupici, kroupy a šrot. Více než třicet let také zásobovala v mlýně vybudovaná malá vodní elektrárna elektrickým proudem celou obec Baliny. Až v roce 1946 byly Baliny napojeny na státní elektrickou rozvodnou síť.

U mlýna bývalo i malé hospodářství s ¼ lánem půdy, několika kusy hovězího dobytka a drobným zvířectvem a také nedaleká kolomaznice, kterou můžete nalézt dále po proudu na pravém břehu Balinky.